ĐInh Kim Phượng

Đồng hồ đẹp, quăng quật khắp nơi mà vẫn mới. Bà chủ thì siêu nhiệt tình. Ưng lắm lun á