BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA - BẢO DƯỠNG ĐỒNG HỒ ĐEO TAY CỦA ĐỒNG HỒ SỐ MỘT

Mời Quý Khách Hàng tham khảo các mức chi phí cho từng hàng mục

và với các thương hiệu đồng hồ khác nhau.