Hoàng Thanh Thảo

Chả biết khách hàng nào cũng vậy hay là do là bạn của bà chủ nên sản phẩm nào cũng ưng từ giá cho tới chất lượng lắm ấy!